TÜİK Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK, Aralık 2018 verilerini yine dar tanımlı işsizlik ölçütleriyle açıkladı. TÜİK verilerine göre Aralık ayında İşsizlik oranı %13,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2018 işsizlik verilerini dar tanımlı işsizlik ölçütüyle açıkladı.

TÜİK 2017 Aralık ayıyla kıyaslayarak, işsizlik verilerine ilişkin şunları belirtti: “1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %13,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,3 puanlık artış ile %15,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile %24,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,1 puanlık artış ile %13,7 olarak gerçekleşti.”

TÜİK “istihdam seferberliği” söylemlerinin içinin boş olduğunu ortaya serdi: “İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık azalış ile %45,4 oldu.”

İşgücüne katılımda ise rakamsal olarak nispi bir artış olduğu ifade edildi: “İşgücü 2018 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 378 bin kişi artarak 31 milyon 957 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %52,4 olarak gerçekleşti.”  

Kayıt dışı çalışanlar da 0,1 puan artarak %33,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışında ise 0,6 puan artarak %22,7 oldu.

TÜİK, mevsimlere göre ise hem istihdam da hem de işgücüne katılımda rakamsal olarak bile bir düşüş, işsiz sayısında artış olduğunu belirterek şunları açıkladı:

“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 297 bin kişi azalarak 28 milyon 262 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,5 puan azalarak %46,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 176 bin kişi artarak 4 milyon 106 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,6 puan artarak %12,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak %53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayi sektöründe 182 bin, inşaat sektöründe 77 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 16 bin kişi arttı.”