Diyarbakır İSİG Meclisi kuruldu

Diyarbakır İSİG Meclisi, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nde yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan etti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Diyarbakır Meclisi, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nde yapılan basın toplantısıyla kuruluşunu ilan etti.

Toplantıda açıklamayı İSİG Diyarbakır Meclisi yöneticilerinden Mahfuz Karaaslan yaptı. Derinleşen krizle birlikte iş cinayetlerinin arttığına değinen Karaaslan çocuk işçiliğine de vurgu yaparak şöyle devam etti:

Ucuz emek gücü ile kârı maksimize etmeye çalışan sermaye gruplarının dayattığı; yoğun, ağır ve uzun çalışma saatleri işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yok sayılması; en belirgin şekilde inşaatlar, tersaneler, çöp işçiliği, mevsimlik tarım işçiliğinden göç etmeyenlere dayatılan koruculuğa kadar işçi sağlığı ve güvenliğinin yeniden ele alınması ve mücadelesinin genişletilmesini, sağlıksızlığı doğuran nedenlerin tekrar geniş bir perspektifle değerlendirilmesini elzem kılmıştır. Zira güvencesizleştirme öyküsü, bir coğrafyanın özgünlüklerinden ayrı ele alınamaz, işçi sağlığı ve güvenliği sadece tıbbi bir tanımlama zemininde tartışılamaz ve çalışma ortamı ile sınırlandırılamaz.”

İş “kazaları” ve cinayetlerinin artmasında dayıtılan örgütsüzleştirme saldırılarının belirleyici olduğunu vurgulayan Karaaslan, iş güvenliği için örgütlenmenin gerekliliğini ifade etti.

İSİG Diyarbakır Meclisi’nin bileşenleri şöyle: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Diyarbakır Tabip Odası (DTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB).