Sömürü zincirlerini kırmak, karanlığı parçalamak için 1 Mayıs alanlarına!

25 Kasımlar’dan 8 Martlar’a, 8 Martlar’dan 1 Mayıslar’a durmadan büyüyen mücadele, güçlenen örgütlenme ile kadının çifte sömürüsüne, eşitsizliğe, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, tacize, tecavüze karşı sesimizi yükseltmeye devam edelim.

25 Kasımlar’dan 8 Martlar’a, 8 Martlar’dan 1 Mayıslar’a durmadan büyüyen mücadele, güçlenen örgütlenme ile kadının çifte sömürüsüne, eşitsizliğe, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, tacize, tecavüze karşı sesimizi yükseltmeye devam edelim.

İşçi ve emekçi kadınlar olarak sesimizi yükseltmek, örgütlenmek zorundayız, çünkü aynı işi yaptığımız erkek işçilerden düşük ücret alanlar bizleriz.

Krizin sonuçlarını en ağır yaşayan, ilk işten atılanlar bizleriz.

Ev-mutfak-çocuk girdabında bir yaşama sıkıştırılmaya çalışılanlar bizleriz.

Giyimine, gülüşüne, hamile iken gezmesine karışılanlar bizleriz.

Yılda en az 440 kadın cinayetinin yaşandığı bir ülkede yaşayanlar bizleriz.

Tacizin, tecavüzün, çocuk istismarının yaşanma oranlarının arttığı ve normalleştirildiği bir toplumun içerisinde olanlar bizleriz.

Kadına yönelik şiddetin %1400 artmasının sonuçlarını derinden hissedenler bizleriz.

Her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile yürekleri sarsılan bizleriz.

Yükselen gericiliğin, sömürünün, savaş politikalarının sonuçlarını katmerli şekilde yaşayanlar bizleriz.

Taleplerimizle 1 Mayıs alanlarına!

- Eşit işe eşit ücret!

- İnsanca yaşamaya yetecek ücret!

- Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!

- 7 saatlik iş günü 35 saatlik çalışma haftası!

- Tüm işyerlerine ücretsiz ve nitelikli kreş!

- Ev işleri ve çocuk-yaşlı bakımı toplumsallaştırılsın!

- Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine son!

- Çocuk istismarına son!

- Toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliği!

- Krizin faturasını kapitalistler ödesin!

İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları