Emekçi kadınlardan ‘77 1 Mayıs’ı anması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlar Kazancı Yokuşu’nda, ‘77 1 Mayıs’ında katledilen kadınları andı.

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın öngünlerinde, sermaye devletinin ‘77 1 Mayıs’ında Taksim’de gerçekleştirdiği katliam dolayısıyla yapılan anmalardan biri de bugün gerçekleştirildi.

İstanbul Emek Meslek Meclislerinden KESK’li, DİSK’li, TMMOB’li ve TTB’li kadınlar, Kazancı Yokuşu’nda bu akşam basın açıklaması yaparak katledilen kadınları andı.

Basın açıklamasını okuyan Meryem Göktepe, ‘77 1 Mayıs’ında katledilen Hacer İpek Saman, Hatice Altun, Jale Yeşilnil, Kadriye Duman, Leyla Altıparmak, Meral Cebren Özkol, Nazan Ünaldı, Sibel Açıkalın için Bakırköy’de olacaklarını söyleyerek açıklamaya başladı.

AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarına değinilen açıklamada, kadın üzerindeki çifte sömürü üzerinde duruldu. Kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesi, kadınlara ev işlerini yapma ve aileyi koruma dayatmaları, kadın istihdamını arttırmak adı altında ağırlaştırılan sömürü koşulları teşhir edildi ve Sonrasında, toplumdaki baskıların önemli bir yönünü, kadına yönelik baskı ve şiddetin oluşturduğuna dikkat çekildi.

“Bu nedenle görünmeyen emeğe, esnek çalışmaya evde ücretli çocuk bakımına hayır diyoruz” denilen açıklamada, kadın işçilerin iş cinayetlerine kurban gittiği, göçmen kadın işçilerin her türlü hak ihlali ve cinsiyetçiliğe maruz kaldığı belirtildi. Trans cinayetlerindeki artışa da değinilerek buna karşı da kadınların isyanının büyütülmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada son olarak, işçi-emekçi kadınların mücadele şiar ve talepleri sıralandı ve “Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir demek için 1 Mayıs’ta Bakırköy’deyiz!” vurgusuyla açıklama sona erdi. Katledilen kadınlar için karanfiller bırakılarak eylem noktalandı.