YSK kararı: İstanbul’da seçimler yenilenecek!

YSK İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İBB seçimi 23 Haziran'da yenilenecek. TÜİSAD ise yaptığı açıklamada "reform" beklerken yeniden seçim sürecine girilmesini "kaygı verici" alarak nitelendirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin yaptığı olağanüstü başvuru üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

İstanbul seçimleri 4’e karşı 7 oy ile iptal kararı verildi. YSK başkanının ‘seçim iptal edilmesin’ yönünde karar verdiği belirtildi.

Karar açıklanmadan önce YSK önüne polis yığınağı yapılarak demir bariyerlerle bina ablukaya alındı.

Seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yenileneceği belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınacağı ve 23 Haziran'a kadar İstanbul Valiliği'nin belirleyeceği bir vali yardımcısının vekaleten İBB'yi yöneteceği belirtildi.

YSK'nın iptal gerekçesinin ise "Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" olduğu belirtildi.

Öte yandan AKP tarafından KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin ikinci kez verilen dilekçenin bir kez daha reddedildiği belirtildi. MHP'nin Maltepe ve Büyükçekmece itirazları ise reddedildi.

AKP duyurdu, YSK’dan saatler sonra açıklama geldi

AKP’nin duyurduğu iptal kararından saatler sonra yazılı bir açıklama yapan YSK şunları belirtti:

“31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. Maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesinin istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

a) Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine,

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline,

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,

d) Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

oyçokluğuyla karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir.”

TÜSİAD'dan açıklama: Kaygı verici

İptal kararının ardından sosyal medyadan kısa bir açıklama yapan TÜSİAD ise şunları söyledi: "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir."