Komünist tutsak Evrim Erdoğdu’ya 3 aylık iletişim cezası

TKİP dava tutsağı Evrim Erdoğdu’ya 3 aylık iletişim cezası verildi. Erdoğdu’nun 2 Mayıs’a kadar telefon ve mektup haklarını kullanması engellendi.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunana TKİP dava tutsağı Evrim Erdoğdu’ya 3 aylık iletişim cezası verildi.

Şakran Cezaevi, sürekli tutuklulara yönelik baskılarla gündeme geliyordu. Siyasi tutsaklar bölümünden sorumlu olan cezaevi müdürünün bir ay önce değişmesiyle, yeni gelen müdür Evrim Erdoğdu’nun kalan iletişim cezalarını uygulamaya koyuldu. 2 Mayıs’a kadar Evrim Erdoğdu’ya telefon ve mektup cezası verildi.

Siyasi tutsaklara yönelik baskılar bütün cezaevlerinde olduğu gibi Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde de dönem dönem devreye sokuluyor, fakat tutsakların tepkileriyle baskılar püskürtülüyor. Evrim Erdoğdu da uygulanan baskıların kendilerini yıldırmaya dönük olduğunu, ancak verilen cezaların kendilerini yıldıramayacağını ifade ediyor.