AYM yüze gaz sıkılmasını ‘kötü muamele’ saymadı

Anayasa Mahkemesi, Haziran Direnişi sırasında “kırmızılı kadın” olarak anılan Ceyda Sungur’un yüzüne yakın mesafeden gaz sıkılmasını “kötü muamele” olarak görmedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) sermaye devletinin en üst yargı organı olarak 12 Eylül darbecilerinin yaptığı anayasayı temel ölçüt olarak almaktadır. Bu anlamda asıl misyonu sermaye devletinin çıkarlarını korumaktır.

AYM bu misyonuna uygun davranarak Haziran Direnişi sırasında “kırmızılı kadın” olarak anılan Ceyda Sungur’a yakın mesafeden sıkılan gazı “kötü muamele” olarak değerlendirmedi.

Ceyda Sungur’un AYM’ye yaptığı başvuru dün sonuçlandı. AYM oy çokluğuyla  “kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine” karar verdi.

Ceyda Sungur başvurusunda, polisin önceden uyarıda bulunmadan yakın mesafeden yüzüne sıvı gaz sıkması sonucu yaralandığını belirtmişti. Sungur, polis Fatih Zengin’in orantısız güç kullanmasının ve Zengin’in aldığı hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kötü muamele yasağının ihlali olduğunu belirtmişti.

Sungur’un başvurusunu oybirliğiyle kabul eden AYM, dün de oy çokluğuyla bu saldırının “kötü muamele” olmadığına karar verdi.