Boğaziçi Üniversitesi’nde 10. Emek Haftası etkinlikleri başladı

10. Emek Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan “Sınıfın direniş deneyimleri” oturumunda, Greif İşgali, Metal Fırtınası deneyimleri ele alındı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde geleneksel olarak yapılan Emek Haftası etkinliklerinin 10.’su bugün başladı. “Direniş de sermaye kadar küreseldir. Yaşasın öğrenci dayanışması!” şiarı ile yapılan Emek Haftası etkinlikleri 8-9 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde yapılıyor.

Etkinlikler kapsamında bugün üç oturum yapıldı. Saat 12.30’de başlayan “kadın emeği” konulu oturumda Hacer Elçin ve Necla Akgökçe konuştu. Oturumda kadın emeğinin işte ve evde nasıl kullanıldığı, kadının üzerindeki çifte sömürü aktarıldı. Kadınların sermaye tarafından ucuz işgücü olarak görüldüğü, ev işlerindeki emeğinin yok sayıldığı belirtilirken mücadele deneyimleri de aktarıldı.

“Sınıfın direniş deneyimleri” başlıklı ikinci oturuma ise Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Greif Direnişi işçileri, Metal İşçileri Birliği ve Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut konuşmacı olarak katıldı. Greif işgal deneyimi; oluşturulan taban örgütlülüğü, komitelerin işleyişi ve sendikal bürokrasinin ihaneti ile anlatıldı. Greif işgalinin işçilerin tabandan örgütlenerek, her sürecin parçası olarak nasıl örgütlendiği, işgal ile fabrikada oluşturulan deneyim, Greif’in işçi sınıfı mücadelesinde tuttuğu önemli yer tartışıldı.

Metal İşçileri Birliği adına yapılan konşumada Metal Fırtınası deneyimi anlatıldı. Metal Fırtınası sürecinin nasıl geliştiği, metal işçilerinin oluşturduğu komiteler, fabrikalar arası kurulların işçi sınıfı için ne anlama geldiği aktarıldı. Ayrıca direniş döneminde sermayenin devreye soktuğu saldırılar, MİB’e ve öncü işçilere dönük polis operasyonları ile direnişi nasıl kırmaya çalıştıklarına değinildi.

Devamında, 3. havalimanı direnişi de aktarıldıktan sonra soru cevap kısmına geçildi. Bu bölümde; işçilerin fabrikalardaki taban örgütlülüğü, sendikaların bugün içinde bulunduğu durum ve bürokrasinin egemenliği, Greif Direnişi’nde yaşanan sendikal ihanet tartışıldı. Ayrıca sendikaların verili tablosu üzerinden sınıf sendikacılığının nasıl olabileceği üzerine de konuşuldu.

Etkinliğin 3. oturumu ise “KHK’lılar: Rejim kıskacında emek” başlığı altında Onur Hamzaoğlu (KHK’lı akademisyen), Sema Uçar’ın katılımı ile gerçekleşti.

Bu yıl onuncusu yapılan Emek Haftası etkinlikleri 9 Mayıs Perşembe Günü’de saat 12.30’da Kuzey kampüste 4 oturum ile devam edecek. “Üniversiteli Emeğinin Sömürüsü”, “Göçmen Emeği”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “Öğrenci İşçi Dayanışması: 10. yılında emek haftası” başlıklarında tartışmalar ile son bulacak.

Kızıl Bayrak / İstanbul