FFF Bielefeld okullar arası koordinasyon ekibi oluşturdu

FFF Bielefeld, dün düzenlediği toplantıda okullar arası koordinasyon ekibi oluşturdu, 24 Mayıs’ta gerçekleşecek uluslararası iklim grevi hazırlıklarını ele aldı.

Fridays For Future (FFF), Bielefeld’de ortaokul ve liseli öğrencilerden oluşan bir okullar arası koordinasyon ekibi oluşturdu.

İlk olarak bir genç tarafından FFF’nin Almanya çapındaki taleplerine dair kapsamlı bir sunum yapıldı. Talepler arasında şunlar yer alıyor:

- 2030’a kadar kömür kullanımına son verilmesi

- 2035’e kadar tüm enerjinin yenilenebilinir enerji kaynaklarından elde edilmesi

- 2019’a kadar fosil yakıtlara sübvansiyonu durdurması

- 2019’a kadar Almanya’da mevcut olan termik santrallerin dörtte birinin kapatılması.

Sunumda, FFF Bielefeld’in bu sorunları düzenden bağımsız ele almadığı, sorunların var olan ekonomik sistemden kaynaklandığının bilincinde olduğu, dolaysıyla sistemin de hedef alınması gerektiği dile getirildi. Bielefeld yerelinin genel kurulunda, sistemin hedef alınmasına tüzükte yer verileceği kararının alındığı hatırlatıldı.

Ardından bir genç tarafından, söz, basın ve gösteri özgürlüğünün yasal sınırlılığına dair bilgilendirilme yapıldı. Öğrenciler harekete geçtiğinde bu hakların kâğıt üzerinde kaldığı, cuma günü grevlerini bitirmek için devletin öğrencileri para cezası vb. yöntemlerle tehdit ettiği belirtildi. Öğrenci hareketinin ve taleplerinin düzenin dayattığı sınırlara sığmadığı vurgulandı ve Greta Thunberg’in şu sözleri ile sunum noktalandı: “Dünyayı kuralına göre oynayarak kurtaramayız çünkü o kurallar değişmeli. Her şeyin değişmesi gerek ve değişim de bugün başlamalı.”

Sunumların ardından çeşitli okullardan katılan öğrenciler söz alıp konuştu. NRW eğitim bakanlığının, öğrencilerin grevinin engellenmesi için bütün okul yönetimlerine gönderdiği genelgenin okullarda yarattığı somut sorunları anlattılar. Okul yönetimlerinin uyguladığı baskı ve tehditlere karşı ne yapabileceği tartışıldı. Toplantıda ayrıca öğrenciler 24 Mayıs’ta gerçekleşecek uluslararası iklim grevine nasıl hazırlanılacağı konusunu ele aldılar.

Kızıl Bayrak / Bielefeld